Historia Szkoły

Pierwsza szkoła w Skoraszewicach miała swoją tradycję, ponieważ już w 1612 roku czytamy o niej w księgach kościelnych. Według tychże żył w Skoraszewicach młodzieniec Jan z Chełmna, nazywany scholarzem (nauczycielem). Nazywał się Joanes Culmensis, o którym dowiadujemy się, że w 1616 r. jest już rektorem szkoły. Później księgi kościelne wymieniają następujących nauczycieli:

  • Jana, o którym wspomina aktualny pleban w 1638 r.
  • Łukasza, zapiski z 1677 r.
  • Jana Starego – rektora szkoły, zapiski pochodzące z 1700 r.

W XVIII w. nad szkołą zapadła głucha cisza, ponieważ Skoraszewice leżące w Rzeczypospolitej przyglądając się upadkowi polskiej kultury nasunęły wniosek, że w tym wieku szkoła upadła. W 1780 r. odwiedził wieś student Joanes Lewandowski, lecz nie wiadomo, czy zamieszkał w Skoraszewicach. Być może przebywał w tutejszej szkole przejściowo. XIX w. przyniósł zmiany, ponieważ wśród germanizowanych mieszkańców pojawili się nauczyciele, którzy zasiali w młodych ludziach idee organicznikowskie. Byli to:

  • wspomniany w księdze kościelnej w 1848 r. Ludwik Szymański,
  • najwięcej zapisów znajdujemy w latach 1867 – 1880, które dotyczą Błażeja Niziołka rozpoczynającego karierę nauczycielską w Skoraszewicach w 1853 r. Wzmianki o nim dotyczą dochodów – 155 talarów i nauczania 100 dzieci w 1866 r. nauczanie odbywało się w języku polskim.

Opracowała korzystając z notatek Władysława Stachowskiego: mgr Małgorzata Czernik.