Pasowanie na czytelnika

19 stycznia 2023 roku w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy pierwszej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie dowiedzieli się między innymi, czym różni się książka wypożyczona z biblioteki od tej, która jest w domu, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę, zapoznali się z regulaminem biblioteki. Dla dzieci zostały przygotowane również zagadki i krzyżówka, związane z biblioteką.

Po wprowadzeniu przyszli czytelnicy w obecności Pani Dyrektor Weroniki Jankowskiej złożyli uroczyste przyrzeczenie:

„My uczniowie pierwszej klasy,

tobie książko przyrzekamy,

że szanować cię będziemy,

krzywdy zrobić ci nie damy.

Obowiązków czytelnika

przestrzegać będziemy pilnie

i z twych rad, z twych mądrości

korzystać od dziś usilnie!

Przyrzekamy!”

Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali książki pt. „Pierwsze abecadło” (z kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”), które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Kompletna fotorelacja z wydarzenia dostępna jest pod linkiem: https://skoraszewicesp.pl/Pasowanie_na_czytelnika_38737.html#gallery-31