Książka "Dla Niepodległej"

Książka 'Dla Niepodległej'

Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci.

 

Wisława Szymborska

WSTĘP

Napisanie sensownego wstępu, zachęcającego do lektury książki, bywa często zadaniem najtrudniejszym w całym procesie wydawniczym. Ten przypadek jest jednak zupełnie inny. Gdy w mojej głowie pojawił się pomysł na zorganizowanie konkursu literackiego, wiedziałam już, że wysiłek i zaangażowanie uczniów włożone w pracę muszą zostać docenione, a efekty tej pracy wyeksponowane. Tak zrodziła się koncepcja powstania niniejszej publikacji, która ma stanowić podsumowanie działań przeprowadzonych przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Książka „Dla Niepodległej. 100 wierszy na 100-lecie odzyskania wolności” ma być materialną pamiątką działań podjętych w ramach obchodów tej wyjątkowej rocznicy, świadectwem naszej wdzięczności i szacunku dla osób, które bezpośrednio przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę, mając na uwadze szczególnie naszych najbliższych przodków – bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

Publikacja zawiera 100 najlepszych wierszy napisanych w ramach konkursu literackiego „Dla Niepodległej”, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach. W konkursie brały udział prace uczniów naszej szkoły oraz szkół partnerskich: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Bodzewie oraz Szkoły Podstawowej w Nieparcie.

Uczniowskie strofy opisują piękno naszego kraju, prowadzą przez karty polskiej historii, wychwalają artyzm ojczystego języka, sławią bohaterów walczących o polską ziemię czy wreszcie podkreślają wyjątkowość rocznicy, którą przypadł nam zaszczyt świętować.

Mimo różnorodności tematów, jakie zostały podjęte w uczniowskich rozważaniach, wszystkie utwory cechuje jeden wspólny mianownik: POLSKA.

Wydawałoby się, że patriotyzm jest już dziś niemodnym, pozbawionym racji bytu słowem. My jednak pragniemy obalić ten stereotyp i pokazać, że jesteśmy dumni ze swojego pochodzenia, że bycie z Polski, to dla nas zaszczyt.

Szanowny Czytelniku, jeśli Twoje serce bije dla Polski i – podobnie jak my – pragniesz oddać cześć bohaterom, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju, a ponadto interesuje Cię spojrzenie innych na kwestie polskości i patriotyzmu, zapraszamy do zapoznania się z niniejszą publikacją. Jeśli dodatkowo chcesz poznać dziecięce i młodzieżowe refleksje dotyczące historii Polski, świąt narodowych czy wybitnych postaci zasłużonych dla naszej Ojczyzny, jest to lektura obowiązkowa w Twoim kanonie.

Końcowe uwagi formułuję już z perspektywy adresata książki, może nie bardzo typowego, bo przecież emocjonalnie związanego z jej powstaniem, ale kogoś, dla kogo każdy wers napisany, notabene nie gęsim piórem, ale „wystukany” na klawiaturze, przez kreatywnych amatorów poezji jest cenny i wart chwili refleksji. Chciałabym, drogi Czytelniku, abyś przy lekturze usłyszał szum Bałtyku, ćwierkanie skowronka, zobaczył szybujące wysoko w górze bociany, zieloną łąkę pełną czerwonych maków i poczuł się WOLNYM.

Chciałabym, abyś pamiętał, komu to zawdzięczasz.

Agata Jankowiak

PODZIĘKOWANIA

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym niniejsza publikacja mogła się ukazać:

 • Urzędowi Gminy Pępowo,

 • Radzie Rodziców SP w Skoraszewicach,

 • Księdzu Kanonikowi Wiesławowi Wittigowi – Proboszczowi Parafii w Skoraszewicach,

 • Księdzu Kazimierzowi Małkowi – Proboszczowi Parafii w Pępowie,

 • Kołu Łowieckiemu nr 15 „Lis” z Pępowa,

 • Panu Dawidowi Kwiecińskiemu – właścicielowi firmy KWIECIŃSCY Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Pępowo,

 • Państwu Joannie i Wojciechowi Matylom - właścicielom Restauracji PIANOFORTE z Pępowa,

 • Panu Sławomirowi Stróżykowi – właścicielowi firmy P.P.H.U. STRO-STAL z Wilkonic,

 • Państwu Elżbiecie i Grzegorzowi Borowczykom – właścicielom firmy Borowczyk – uprawa pieczarek z Pępowa,

 • Pani Justynie Waszak – właścicielce Przedsiębiorstwa Handlowo-Transportowo-Usługowego z Pępowa,

 • Panu Pawłowi Maciejewskiemu – właścicielowi Gościńca Pępowo,

 • Panu Sebastianowi Koncewiczowi – właścicielowi firmy Produkcyjno-Handlowej „AGI” z Krzekotowic,

 • Panu Ireneuszowi Matyli – właścicielowi Sklepu Ogólnospożywczego z Pępowa,

 • Państwu Grażynie i Andrzejowi Małeckim – właścicielom firmy „Małecki” z Pępowa,

 • Panu Senatorowi Marianowi Poślednikowi – z Centrum Rozwoju Gminy Pępowo,

 • Pani Ewie Śmigiel ze Spółdzielni Socjalnej Kamerdyner z Krobi.

   Bardzo dziękujemy!

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wywiadu z Panią Agatą Jankowiak oraz Panią Anną Hadaś, które opowiedziały o ideii powstania i wydania powyższej publikacji w programie "Wielkopolska Warta Poznania"

https://poznan.tvp.pl/41331295/15022019