Nadanie Imienia Szkole

Nadanie Imienia Szkole

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKORASZEWICACH IMIENIA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

 

11 listopada 2013 r. był pochmurny ale budynek szkoły w Skoraszewicach jaśniał kolorami radości. Dzień Odrodzonej Rzeczpospolitej niezwykle pięknie odbył się w tej liczącej ponad 700 lat wsi. O godzinie 1100 tutejszy proboszcz Wiesław Wittig odprawił Liturgię Słowa z poświęceniem sztandaru. Po nabożeństwie uczniowie złożyli wiązanki kwiatów na trzech grobach powstańców spoczywających na tutejszym cmentarzu. Następnie zaproszono wszystkich zgromadzonych przed budynek szkoły, która w 1919 roku była siedzibą powstańczego szpitala polowego. Na budynku „starej” szkoły została odsłonięta pamiątkowa tablica. W tej uroczystej chwili w imieniu społeczności szkolnej poproszono o odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej szpital polowy w budynku szkolnym, który istniał od 8 stycznia 1919 roku do 31 marca 1919 r. Aktu tego dokonali: pan Wójt Stanisław Krysicki,pani Urszula Łakomy, pani dyrektor Ewa Śląska. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej. Najpierw wprowadzono poczty sztandarowe i sztandar szkoły. Po ustawieniu się pocztów sztandarowych nastąpiło powitanie zgromadzonych na tej uroczystości. Pani Dyrektor Ewa Śląska przybliżyła zebranym historię szkoły, następnie podziękowała wszystkim, dzięki którym ten dzień na trwałe zagości w skoraszewickich annałach. Następnie nauczyciel historii zaprezentowała patrona szkoły Powstańców Wielkopolskich. Po zakończonej prezentacji pan Wójt wręczył nagrodę pani Małgorzacie Czernik. Pani Urszula Łakomy, przewodnicząca Rady Gminy, odczytała uchwałę i wręczyła ją Pani Dyrektor. Społeczność Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach otrzymała sztandar, który od dnia 11 listopada 2013 r. stał się dla społeczności szkolnej najważniejszym symbolem – symbolem patriotyzmu, honoru i jedności. Przedstawiciele fundatorów przekazali sztandar szkoły Pani Dyrektor. Niezwykłym momentem uroczystości było ślubowanie uczniów sztandarowi szkoły. Gdy część oficjalna dobiegła końca, Jakub Nowak zaprosił widzów do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach. Wiersze przedstawili uczniowie klas V i VI. Poinformowano, że w trakcie zwiedzania goście będą mieli Państwo możliwość otrzymania książkę POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY ZIEMI PĘPOWSKIEJ 1918-1919 napisanej przez panią Małgorzatę Czernik. Zaproszono wszystkich gości na poczęstunek i zwiedzanie szkoły. Uczniów na poczęstunek na sali dawnego klubu. W holu szkoły wyłożona była księga pamiątkowa. Życzono miłego dnia związanego ze świętowaniem 95 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Małgorzata Czernik