II Powiatowy Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie"

II Powiatowy Konkurs Recytatorski 'Strofy o Ojczyźnie'

Dnia 7 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach odbyła się II edycja Konkursu Recytatorskiego. Tym razem uczestnicy recytowali poezję patriotyczną pod hasłem "Strofy o Ojczyźnie". Głównym założeniem konkursu było pogłębienie w uczniach poczucia tożsamości narodowej i motywowanie ich do chwili refleksji nad pojęciem "Ojczyzna". Ponadto celem tej edycji było rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie oraz promowanie talentu dzieci i młodzieży. Do konkursu przystąpiło 28 uczestników ze szkół w: Bodzewie, Nieparcie, Pępowie, Krobi, Starej Krobi, Pogorzeli, Poniecu, Sikorzynie i Skoraszewicach. Recytatorów oceniało jury w składzie: - p. Gabriel Roszak - autor licznych tomików poetyckich, - p. Katarzyna Zadrożyńska - instruktorka teatralna, - p. Magdalena Bulińska - polonistka, przedstawicielka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja oceniała wykonawców za: - kulturę słowa, - interpretację słowną tekstu, - dobór repertuaru, - ogólny wyraz artystyczny. W kategorii klas IV-V przyznano nagrody: Karolina Zielińska - I miejsce Wiktoria Ferens - II miejsce Jakub Bogusz - III miejsce Antoni Huchrak - wyróżnienie. W kategorii klas VI - VIII nagrodzeni zostali: Zofia Piniewska - I miejsce Szymon Budzyń - II miejsce Iga Ratajczak - III miejsce Matylda Worwa - wyróżnienie. Konkurs przygotowały nauczycielki ze SP w Skoraszewicach: Pani Agata Jankowiak i Pani Ewelina Zygmunt.