W służbie prawu

W służbie prawu

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie Służby Więziennej pn. "W SŁUŻBIE PRAWU", mającym na celu prewencję przestępstw wśród młodzieży. Spotkanie maiło na celu uwrażliwić młodzież na to, czym jest prawo, po co jest ono stworzone, jakie są jego rodzaje, co ma chronić i czemu zapobiegać. Wiedza ta ma za zadanie uświadomić młodzieży, że warto przestrzegać prawa i żyć zgodnie z jego zasadami. Następnie dowiedzieli się jak skazani trafiają do więzienia, jaką drogę muszą odbyć aby zostać osadzonym w Zakładzie Karnym, jakie są rodzaje ZK oraz jak wygląda tam życie.

Zajęcia były cenną lekcją, ponieważ pokazały młodzieży, że ich przyszłość w dużej mierze zależy od ich wyborów i że jako osoby praworządne mogą w przyszłości wykonywać różne zawody, w tym także, zostać funkcjonariuszami Służby Więziennej. Podczas wizyty funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rawiczu usłyszeli jakie zadania realizują funkcjonariusze oraz jak wygląda proces resocjalizacji sprawców przestępstw.

JG