Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia przypada obchodzony corocznie Światowy Dzień Zdrowia. Święto to zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) aby mobilizować ludzi na całym świecie do podejmowania działań zmierzających do poprawy zdrowia.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło „Moje zdrowie, moje prawo”. Zostało ono wybrane, aby przypomnieć, że każdy człowiek na świecie ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

Dnia 18 kwietnia 2024 r. odbyły się w naszej szkole obchody Światowego Dnia Zdrowia. Głównym celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.