Upamiętniliśmy 1058.rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę

Upamiętniliśmy 1058.rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę

Mieszko I w 966 roku przyjął chrzest. Zapewniło to jego państwu miejsce wśród państw chrześcijańskich. Zabezpieczył je przed przymusową chrystianizacją oraz zapewniło wewnętrzne zespolenie państwa Polan. W 965 roku książę Polski zdecydował się na sojusz z Czechami i na zawarcie związku małżeńskiego z Dobrawą (czeską księżniczką). Za ich pośrednictwem zdecydował się przyjąć chrzest. Zrobił to, żeby uchronić państwo przed najazdem niemieckich placówek misyjnych.

 Upamiętniliśmy ten fakt historyczny poprzez obejrzenie prezentacji multimedialnej, wykonanie różnych zadań i ćwiczeń oraz przygotowanie gazetek ściennych w salach lekcyjnych.

 LM